18. USTUPANJE TRAŽBINE (CESIJA) I PRIJENOS UGOVORA/NARUDŽBENICE

Izvršitelj ne može ustupiti svoju novčanu tražbinu po Ugovoru/Narudžbenici/Dispoziciji, u cijelosti ili djelomično, trećoj strani bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Ugovorna strana ne može prenijeti Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju trećemu, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.

Pisana suglasnost mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ugovorne strane. U protivnom ista neće imati pravni značaj.
Odaberite jezik: