priprema za pokretanje nadmetanja za nabavu ugostiteljskih usluga za potrebe zaposlenika INA, d.d.

(prema Specifikaciji koja je sastavni dio dokumentacije)
Odaberite jezik: