Izrada tehničke dokumentacije – Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda za pridobivanje, sabiranje i transport tekućih i plinovitih ugljikovodika, slojnih voda i CO2 od građevina u prostoru

Odaberite jezik: