YouTube

Veleprodaja

Uz istraživanje i proizvodnju te rafinerijsku preradu, jedna od Ininih djelatnosti jest plasman proizvoda na tržište, odnosno prodaja rafinerijskih proizvoda krajnjim korisnicima. INA svoju funkciju veleprodaje vrši putem Sektora komercijalnih poslova, unutar Segmenta djelatnosti rafinerije i marketing, kada se radi o prodaji na domaćem tržištu, dok se vanjska trgovina vrši putem Sektora za opskrbu, trading i optimizaciju.
Osnovni zadaci Sektora komercijalnih poslova su prodaja na domaćem tržištu, naftnih derivata, odnosno, benzina i dizelskog goriva, kao i prodaja aviogoriva, UNP-a (ukapljenog naftnog plina), bitumena i loživih ulja, čime su objedinjene sve funkcije Inine veleprodaje naftnih proizvoda.
 

 

PRAVNE OSOBE

Podrška kupcima
Tel: (01) 6450 523
Fax: (01) 6452 061
E-mail: veleprodaja@ina.hr
FIZIČKE OSOBE

Online naručivanje
Besplatni telefon 0800-0809(za područje cijele Hrvatske)

Za naručivanje UNP-a: kliknuti ovdje