Anketni upitnik o Ininoj web stranici

Upitnik

1. Koliko često posjećujete www.ina.hr?
2. Smatrate li informacije koje se nalaze
na Ininoj web stranici korisnima??
3. Jesu li stranice, s obzirom na unos
informacija, dovoljno ažurne?
4. Koliko Vam se sviđa novi dizajn
stranica www.ina.hr?
5. Koje informacije najčešće tražite
na www.ina.hr?

6. Uspijete li brzo pronaći informacije
koje tražite?
7. Ocijenite (od 1 do 5) sadržaje
navedenih kategorija:
- O kompaniji
- Temeljne djelatnosti
- Investitori
- Društveno odgovorno poslovanje
- Novosti s Ininih postaja
- Press centar
- Adresar
- Zaštita okoliša
- Kvaliteta
- Posao i karijera
8. Molimo Vas da ocijenite Planer putovanja
9. Molimo Vas da ocijenite Tražilicu
benzinskih postaja
10. Prema Vašem mišljenju koji sadržaji
još nedostaju na www.ina.hr?
11. Molimo Vas da upišete koje sadržaje
je potrebno poboljšati ili promijeniti
12. Koliko imate godina?
13. Upišite spol.
14. Koji je Vaš stupanj obrazovanja?
 

Podaci koje prikupimo u anketi koristit će se isključivo za potrebe naše kompanije.