• Početna
  • Održivi razvoj
  • Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Naftna industrija zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti (ZZS), stoga je INA uspostavila sveobuhvatan sustav upravljanja ZZS na radu, a posebna pažnja posvećena je osiguranju rada na siguran način i smanjenju rizika vezanih uz svakodnevne aktivnosti, očuvanju i unapređenju zdravlja, kontinuiranoj edukaciji, osposobljavanju, informiranju te aktivnom uključivanju zaposlenika u unapređenje ZZS na radu. 
  • Zaštita na radu
  • Zaštita i promicanje zdravlja
  • Upravljanje procesnom sigurnošću
  • Zaštita od požara
Odaberite jezik: