Motorna goriva

INA proizvodi visokokvalitetna benzinska i dizel goriva u skladu s europskim normama. Inina najnovija Class goriva čuvaju okoliš, ali i poboljšavaju vozna svojstva vašeg automobila. Brzo ćete se uvjeriti u prednosti Class goriva: više prijeđenih kilometara po jednom spremniku, mirniji rad motora i poboljšane radne osobine automobila.

MOTORNI BENZINI

EUROSUPER BS 95

Bezsumporni bezolovni motorni benzin koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, sukladan je zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune učinkovitosti najsuvremenijih sustava za obradu ispušnih plinova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visokoučinkovite sustave za obradu ispušnih plinova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputama proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo sukladno europskoj normi EN 228.

EUROSUPER BS 95 CLASS

Eurosuper BS 95 Class je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom Euro V gorivu, s dodatkom aditiva. Riječ je o bezsumpornom bezolovnom motornom benzinu, sukladnom zahtjevima važeće europske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Dodatkom aditiva u gorivo poboljšavaju se vozna svojstva automobila, produžuje vijek trajanja motora, povećava snaga, smanjuje se potrošnja goriva i čuva okoliš. Paketi aditiva za motorne benzine sadrže komponente koje:
 • smanjuju potrošnju goriva
 • povećavaju snagu i trajnost motora
 • poboljšavaju sagorijevanje goriva
 • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora
Benzinske postaje na kojima se mogu kupiti Class goriva možete potražiti na tražilici benzinskih postaja.

EUROSUPER BS 98+ CLASS

Eurosuper BS 98+ Class je visokokvalitetno gorivo sukladno europskoj normi EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na INA benzinskim postajama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Radi se o bezolovnom bez sumpornom motornom benzinu najviše oktanske razine (IOB/MOB najmanje 98/87) namijenjenom svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporuča korištenje visoko oktanskog motornog benzina, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije (motori s visokotlačnim ubrizgavanjem goriva). Zadovoljava zahtjev za ograničenjem tvari u ispušnim plinovima sukladno Euro V zahtjevu. Dodatkom aditiva u ovo gorivo poboljšana su njegova svojstva, s obzirom da paketi aditiva sadrže komponente koje:
 • smanjuju potrošnju goriva
 • odstranjuju naslage (talog)
 • poboljšavaju sagorijevanje goriva i performanse motora
 • održavaju čistim prostor za sagorijevanje i ostale površine u dodiru s gorivom
 • smanjuju trenje između pokretnih dijelova motora (klipova i stijenki cilindara)
 • povećavaju snagu i trajnost motora
Benzinske postaje na kojima se može kupiti Eurosuper BS 98+ Class gorivo možete potražiti na tražilici benzinskih postaja.

DIZELSKA GORIVA:

EURODIESEL BS

Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Takva vozila pri homologaciji u Europi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51. Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

EURODIESEL BS CLASS

Eurodizel BS Class je visokokvalitetno gorivo koje se bazira na tržištu već prepoznatom Euro V gorivu, s dodatkom aditiva. Riječ je o bezsumpornom dizelskom gorivu, odnosno proizvodu koji po svim zahtjevima kvalitete i primjenskim svojstvima odgovara važećoj europskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visoko učinkovite sustave – katalitičke konvertere za smanjenje štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg. Paket aditiva za dizelsko gorivo sadrže komponente koje omogućavaju:
 • smanjenje potrošnje
 • veću elastičnost motora
 • optimalno raspršivanje goriva u komori za sagorijevanje
 • smanjenje trenja
 • smanjenje buke
Gorivo je namijenjeno svim vozilima s dizelskim motorom, zadovoljava sve zahtjeve propisane EN 590, može sadržavati do 7 % volumskog udjela metilnih estera masnih kiselina (FAME).

Benzinske postaje na kojima se mogu kupiti Class goriva možete potražiti na tražilici benzinskih postaja.

EURODIESELBS PLAVI

Eurodiesel BS plavi je dizelsko je gorivo obojeno plavom bojom prema Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi i plovidbi.

INA AUTOPLIN:

Ukapljeni naftni plin namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoliša i zdravlja ljudi, prednost korištenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, dulji vijek trajanja motora i katalizatora itd.)

Odaberite jezik: