YouTube

3.150,00 kn
Okvirno. € 414,47
0,00 %
Promjena

Korporativno upravljanje

Inina upravljačka struktura temelji se na dualističkom sustavu koji se sastoji od Nadzornog odbora i Uprave. Zajedno s Glavnom skupštinom predstavljaju tri obvezna unutarnja tijela Ine, u skladu sa Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima

Uprava Ine imenovala je 2009. godine izvršne direktore koji su odgovorni za operativno upravljanje segmentima djelatnosti i poslovnim funkcijama i odgovaraju Upravi za sveukupno operativno poslovanje dodijeljenog Segmenta djelatnosti.

Nadzorni odbor je odgovoran za imenovanje i razrješenje članova Uprave i nadzire vođenje poslovanja društva. Na temelju Ininog Statuta, Nadzorni odbor se sastoji od devet članova, od kojih je jedan član predstavnik zaposlenika. Sukladno dioničarskom ugovoru potpisanom od strane MOL Plc i Vlade Republike Hrvatske, pet članova imenuje MOL Plc, a tri Vlada Republike Hrvatske. Uprava se sastoji od šest članova. Sukladno dioničarskom ugovoru, tri člana Uprave postavlja MOL, uključujući predsjednika Uprave, dok preostala tri člana postavlja Vlada Republike Hrvatske.


 

Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine
Niko Dalić, član Uprave
Gábor Horváth, član Uprave
Ivan Krešić, član Uprave
Davor Mayer, član Uprave
Péter Ratatics, član Uprave
Operativne direktore imenuje se odlukom Uprave. Operativni direktori su ovlašteni i odgovorni za upravljanje poslovanjem pojedinih segmenata djelatnosti ili poslovnih funkcija (Istraživanje i proizvodnja, Rafinerije i marketing, Trgovina na malo, Financije, Korporativni centar, Korporativni poslovi).
 
U nastavku slijedi popis operativnih direktora:
 
Ákos Székely, glavni financijski direktor
Darko Markotić, operativni direktor, Trgovina na malo
Bengt Oldsberg, operativni direktor, Rafinerije i marketing
Tvrko Perković, operativni direktor, Korporativni centar
Želimir Šikonja, operativni direktor, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
Tomislav Thür, operativni direktor, Korporativni poslovi
Damir Vanđelić, predsjednik Nadzornog odbora
József Molnár, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
József Simola
Szabolcs I. Ferencz
Ferenc Horváth
Jasna Pipunić
Dario Čehić
Luka Burilović
László Uzsoki
Odbor za reviziju je tijelo koje imenuje Nadzorni odbor u svrhu pomoći Nadzornom odboru i Upravi u obavljanju njihovih korporativnih upravljačkih zadataka, financijskog izvještavanja i kontrole poslovanja kompanije. Međutim, Odbor za reviziju je samo pomoćno tijelo te ne može oduzeti Nadzornom odboru i Upravi njihove odgovornosti. Nadzorni odbor dužan je razmotriti Izvješće o radu odbora za reviziju jednom godišnje.

Odgovornosti Odbora za reviziju su povezane sa:

1. računovodstvenim segmentom,
2. segmentom vanjskog revizora,
3. financijskim segmentom,
4. segmentom procjene rizika
 
U obavljanju svojih zadataka, Odbor za reviziju je ovlašten za nadgledanje unutarnjih procesa u INA d.d., traženje dodatnih informacija od društva ili njegovih revizora te provođenje razgovora sa zaposlenicima. Nadalje, Odbor je ovlašten angažirati nezavisne konzultante na trošak tvrtke.
 
Članovi Obora za reviziju:
Željko Perić, predsjednik
József Molnár, član
József Simola, član
Damir Vanđelić, član