YouTube

3.100,00 kn
Okvirno. € 407,89
0,00 %
Promjena

Financijski izvještaji i prezentacije

Kvartalni izvještaji


Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2016. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2016. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2016. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
 
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2015. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2015. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2015. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2015. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
 
 
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2014. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2014. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2014. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2014. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD

Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2013. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2013. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2013. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski rezultati - TFI - POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2013. - TFI-POD
INA d.d.- Financijski rezultati - TFI-POD

Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2012. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2012. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI- POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2012. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI- POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2012. - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj  - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2011.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2011.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2011.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d - Financijski izvještaj -TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2011.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2010.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2010.
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2010.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2010.
INA Grupa - Financijski izvještaj - TFI-POD
INA d.d. - Financijski izvještaj - TFI-POD
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2009.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2009.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2009.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2009.
Nerevidirani konsolidirani rezultat poslovanja financijske godine INA Grupe za godinu završenu na dan 31. prosinca 2008.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2008.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2008.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. ožujka 2008.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 31. prosinca 2007.
Nerevidirana dobit financijske godine INA Grupe za godinu završenu na dan 31. prosinca 2007.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. rujna 2007.
Financijski rezultati za razdoblje koje završava 30. lipnja 2007.
Financijski rezultati za razdoblje koje zvršava 31. ožujka 2007.


Godišnji izvještaji


   
2014. Godišnje izvješće 
     
Revidirani financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. 

     

2013. Godišnje izvješće
     
Revidiranini financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2013. 

     
     
2012. godina
     
  Revidiranini financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2012. 

2011. godina
     
  Revidirani financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2011. 

                          
2010. godina  Online čitanje
       
  Revidirani financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2010.  
                                 
2009. godina
     
  Revidirani financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2009. 

                                                   
2008. godina
     
  Revidirani financijski izvještaji  za godinu završenu na dan 31. prosinca 2008.

                                                 
2007. godina
2006. godina
2005. godina
2004. godina
2003. godina
2002. godina


Prezentacije


29.10.2010 INA Grupa - prezentacija rezultata za I.-IX. 2010. i aktivnosti
Zagreb, 29. listopada 2010.
28.5.2010 MOL-INA Investor Day
26-27 svibnja 2010, Pula
19.5.2010 INA u 2009.
 Prezentirao Bojan Milković, glavni izvršni direktor i izvršni direktor za Istraživanje i proizvodnju, na Glavnoj skupštini 18. svibnja 2010. u Zagrebu.
10.6.2009 INA u 2008.
14.5.2008 INA u 2007. godini
Prezentirao Dr.Sc. Tomislav Dragičević na Glavnoj skupštini održanoj 14.05.2008.
17.4.2008 Pregled poslovanja 2007.
17.4.2008 Rezultati poslovanja za 2007.
18.12.2007 Prezentacija
Prezentirao Dr.Sc. Tomislav Dragičević na tradicionalnoj božičnoj konferenciji za novinare 18.12.2007. u Ininoj upravnoj zgradi
11.5.2007 INA, uspješna naftna kompanija jugoistočne Europe

Prezentirao Dr. sc.Tomislav Dragičević na Glavnoj skupštini INA d.d., 11. 05. 2007. u Zagrebu, dvorana "Dražen Petrović"

12.4.2007 Overview of INA Group Activities

Prezentirao Zalán Bács, Hotel Sheraton, Svečanost povodom potpisivanja Ugovora o Sindiciranom kreditu