YouTube

3.150,00 kn
Okvirno. € 414,47
0,00 %
Promjena

Vlasnička struktura

Temeljni kapital Ine razdijeljen je na 10 000 000 redovnih dionica nominalne vrijednosti jedne dionice 900,00 kn. Svaka redovna dionica INA,d.d. daje pravo na jedan glas i pravo na dividendu. Javno trgovanje dionicama započelo je 1. prosinca 2006. godine.


Vlasnička struktura na 31.12.2014.

 

Posljednje stanje prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira, dionica INA Industrija nafte d.d. (oznaka INA – R – A) koje se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. možete pronaći na internet stranicama agencije pritiskom na sljedeću poveznicu: INA - R - A Top 10. (U pretraživač je potrebno upisati oznaku dionice INA – R – A.)

DIONIČARSKA STRUKTURA  po broju dionica
MOL 4.908.207
Vlada Republike Hrvatske 4.483.552
Privatni i institucionalni investitori 608.241
Ukupno 10 000 000