YouTube

3.150,00 kn
Okvirno. € 414,47
0,00 %
Promjena

Rafinerije i marketing

Inin Segment djelatnosti rafinerije i marketing upravlja dvjema naftnim rafinerijama (u Rijeci i Sisku), proizvodnjom maziva, komercijalnom mrežom veleprodaje te mrežom logistike za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda prema tržištu. Prerađeni proizvodi prevoze se cestom, morem, željeznicom, riječnim putem i cjevovodom koristeći vlastita i unajmljena skladišta za proizvode.
Glavni rafinerijski proizvodi obuhvaćaju EURO V kvalitetu benzina i dizela, mlazno gorivo, primarni benzin, benzen koncentrat, loživo ulja za grijanje, nekoliko gradacija loživih ulja, sumpor, bitumen te kalcinirani i zeleni naftni koks. Inin udjel na domaćem tržištu je značajan, ali su tu i ključna tržišta poput Bosne i Hercegovine te Slovenije, a osim toga INA je prisutna i u Srbiji, Albaniji, Mađarskoj, Italiji i na Mediteranu.

Najvažnije aktivnosti u 2014.
 • Stavljanje težišta na rad bez nesreća rezultiralo je sigurnim operativnim aktivnostima, čime su vrijednosti ozljeda na radu s izgubljenim radnim vremenom i učestalost ozljeda na radu s izgubljenim radnim vremenom dovedene u sklad s europskim industrijskim pokazateljima.
 • Prisutnost na domaćem tržištu ostala je stabilna.
 • Trgovanje je usklađeno s optimizacijom proizvodnje i fokus je pomaknut na ključno tržište i zadržavanje jake pozicije na domaćem tržištu.
 • Trgovanje je omogućilo brzu reakciju na tržišne uvjete s povećanom fleksibilnošću u proizvodnji.
 • Uspješno su nastavljene inicijative za poboljšanje efikasnosti uključujući energetsku učinkovitost, upravljanje gubicima, upravljanje zalihama, eliminaciju uskih grla u logistici i jačanje sinergija među rafinerijama.
 • Uspješno je finaliziran važan projekt unutar Segmenta rafinerije i marketing, remont Rafinerije nafte Sisak (uključujući montažu novih koksnih komora na Koking postrojenju).
 • Izravan pristup mediteranskim tržištima iskorišten je kroz fleksibilno plasiranje količina u trgovini na moru.

Dokazan pristup menadžmenta, u smislu prilagodbe proizvodnje potražnji na tržištu, nastavljen je kroz:

 • Rad rafinerija koji je prilagođen zahtjevima potražnje (tzv. on-demand) i rad u blokovima (tzv. block operation).
 • Proširenje Inine košarice nafti kroz preradu različitih lakih/teških/nisko do srednje sumpornih vrsta sirovih nafti. Različite nafte potječu iz više smjerova opskrbe – Crno more, Kaspijsko jezero, Mediteran i zapadna Afrika.
 • Portfelj svih prerađenih vrsta sirove nafte kreće se u smjeru povećanja udjela alternativnih vrsta sirove nafte (povećan s 15% u 2013. na sadašnjih 47% u 2014. godini svih uvezenih vrsta sirove nafte).
 • Preradu alternativnih sirovina (osim sirove nafte) zbog optimiranja ključnih procesnih jedinica i povećanja prinosa motornih goriva.