YouTube

EOR projekt

U svjetskoj naftnoj praksi sve je zastupljenije ublažavanje učinaka prirodnog pada proizvodnje nafte i plina revitalizacijom starih, djelomice iscrpljenih ležišta. Metoda koja ima najveću primjenu među tzv. tercijarnim metodama je utiskivanje ugljičnog dioksida u naftna ležišta. Inin EOR projekt (EOR – enhanced oil recovery) prvi je slučaj primjene te metode u Republici Hrvatskoj. Riječ je o jednom od Ininih najvažnijih ulagačkih projekata u kontinentalnoj Hrvatskoj, s ciljem pridobivanja dodatnih količina ugljikovodika na eksploatacijskim poljima Žutica i Ivanić, na zemljištu u katastarskim općinama Ivanić Grad, Šarampov, Posavski Bregi, Topolje i Hrastilnica.

Projekt uključuje naizmjenično utiskivanje ugljičnog dioksida i vode u djelomice iscrpljena naftna ležišta čime će se povećati tlak u ležištu. Sam projekt ima ekološku dimenziju budući da se njime u podzemlje utiskuju značajne količine CO2 čime se smanjuju emisije u zrak. U sklopu projekta, uz postojeći plinovod od Molvi do Ininih polja u Ivaniću i Žutici, dugačak 85 kilometara, sagradit će se još 56 kilometara novih cjevovoda i dvije kompresorske stanice.

Ugovori o izvođenju radova na EOR projektu potpisani su u svibnju 2012. Dobivanjem dozvole Ministarstva gospodarstva, u listopadu 2014. započelo se s probnim radom, na razdoblje od jedne godine.  U tom razdoblju u naftna ležišta eksploatacijskog polja Ivanić  utisnuto je preko 110 milijuna kubičnih metara ugljičnog dioksida. U ovom se trenutku može govoriti o prvim dodatnim količinama proizvedene nafte i plina no svi pozitivni učinci tek se utvrđuju kroz program praćenja. U rujnu 2015. stekli su se uvjeti za podnošenje zahtjeva za probnu eksploataciju sustava cjevovoda na eksploatacijskom polju Žutica sjever. U tijeku su pripremni rudarski radovi na bušotinama za utiskivanja CO2 u ležišta eksploatacijskog polja Žutica jug gdje se početak utiskivanja ugljičnog dioksida u sklopu druge faze EOR projekta očekuje 2017. godine.