YouTube

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Segment djelatnosti istraživanje i proizvodnja nafte i plina bavi se istraživanjem, razradom i proizvodnjom nafte i prirodnog plina u Hrvatskoj i inozemstvu.  Intenzivnije istraživanje i proizvodnja nafte i plina u Hrvatskoj započeli su nakon Drugog svjetskog rata, a nekadašnji INA Naftaplin, današnji Segment djelatnosti istraživanje i proizvodnja nafte i plina, koji je sinonim za otkrića brojnih naftnih i plinskih polja osnovan je davne 1952. godine. Do sada je INA bila uključena u mnoge aktivnosti istraživanja i proizvodnje u Hrvatskoj i 20 država u inozemstvu, od kojih je trenutačno prisutna u Angoli i Egiptu. U više od 60 godina postojanja opremljeno je i pušteno u rad 45 naftnih i 30 plinskih polja, izgrađeno oko 4.500 istražnih i razradnih bušotina ukupne dubine oko sedam milijuna metara, oko 1.200 proizvodnih naftnih bušotina s više od 4.000 km raznih cjevovoda, više od 200 proizvodnih plinskih bušotina te naftaških objekata i postrojenja. Do današnjih dana, Naftaplinova proizvodnja činila je i čini između 50 i 60 posto domaće proizvodnje ukupne primarne energije.
 
Najvažnije aktivnosti u 2014.Na kraju 2014. godine, INA je raspolagala s 237 milijuna boe dokazanih i vjerojatnih rezervi ugljikovodika s dnevnom količinom proizvodnje od 38,4 mboe dnevno.

INA je nastavila s istražnim aktivnostima u kontinentalnoj Hrvatskoj. U 2014.  izbušene su tri "konvencionalne" istražne bušotine. Na bušotini Hrastilnica-4 dokazano je zasićenje ugljikovodicima i trenutačno je u probnoj proizvodnji.
Vezano za "nekonvencionalne" projekte u Republici Hrvatskoj, druga faza započeta u 2013. godini, kao nastavak kampanje stimuliranja bušotina, uspješno je provedena u 2014. godini na tri bušotine. U tijeku je procjena i analiza dobivenih rezultata.

U 2014. godini, Inin udjel u proizvodnji u Angoli na koncesiji na kojoj nije operator, iznosio je 1,2 mboe/dan. U cilju povećanja proizvodnje, radovi su bili usmjereni na održavanje postrojenja. Proizvodnja u Egiptu doprinijela je rezultatima INA Grupe s 2,0 boe/dan, na tri koncesije na kojima INA nije operator. Ulaganja u 2014. godini primarno su bila usmjerena na bušenje i rudarske radove u cilju povećanja proizvodnje. Udio Ine u proizvodnji u 2014. godini bio je 8% veći negoli u 2013. zbog povećane proizvodnje na koncesijama North Bahariya i East Yidma. Intenzivna i uspješna bušaća kampanja na koncesiji North Bahariya,odrazila se na povećanje proizvodnje. Na koncesiji East Yidma, povećana proizvodnja rezultat je porasta Inina udjela (s 29% na 58%) kao i zbog porasta proizvodnje.

Zbog kompleksne političke situacije u Siriji, nakon objave “više sile”, 26. veljače 2012. godine, sve aktivnosti na blokovima Aphamia i Hayan su suspendirane dok se okolnosti ne promijene.


KLJUČNI POKAZATELJI SD Istraživanje i proizvodnja za 2014. godinu   
Rezerve sirove nafte (MM bbl) 2P 97
Rezerve prirodnog plina (MM boe) 2P 125
Ukupne rezerve ugljikovodika (MM boe) 2P 237
Prosječna dnevna proizvodnja sirove nafte (Mbbl/dan) 12,1
Prosječna dnevna proizvodnja kondenzata (M boe/dan) 2,1
Prosječna dnevna proizvodnja prirodnog plina (M boe/dan) 24,2
Ukupna prosječna dnevna proizvodnja ugljikovodika(M boe/dan) 38,4