YouTube

Kontakti

Pitanja vezana za zaštitu zdravlja, sigurnost i zaštitu okoliša možete uputiti na e-mail: okolis.zdravlje-sigurnost@ina.hr

Pitanja vezana za temu Održivog razvoja u Ini kao i Izvješće o održivom razvoju možete uputiti na e-mail: Odrzivi_Razvoj@ina.hr

Pitanja vezana za sigurnu vožnju, prijavu potencijalno opasnih situacija ili prijedloge vezane za temu sigurne vožnje možete uputiti na e-mail: sigurna.voznja@ina.hr

Zahtjeve za donacije i sponzorstva na popunjenom obrascu za prijavu, šaljite isključivo putem elektroničke pošte na adrese: donacije@ina.hr ili sponzorstva@ina.hr.

Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:

INA, d.d.
Sektor korporativnih komunikacija
Avenija V. Holjevca 10
10020 Zagreb, Hrvatska
S naznakom „sponzorstva i donacije“

 
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na broj telefona: 01 64 50 711 radnim danom od 10 do 14 sati.