YouTube

Stvaranje vrijednosti

Poslovanje INA Grupe usmjereno je na zaštitu vrijednosti imovine dioničara, stalno poboljšavanje suradnje s kupcima i strateškim partnerima, zaštitu okoliša, stvaranje pozitivne radne okoline te doprinos široj društvenoj zajednici. Svjesni smo našeg utjecaja na ekonomske sustave na lokalnoj i državnoj razini stoga ulažemo velike napore na njegovanje međusobnog povjerenja i zajedničkih vrijednosti.

Temeljne ciljeve ekonomskog poslovanja INA,d.d. za  iduće razdoblje formulirali smo na ovaj način:

1. Obnavljanje istraživačkih aktivnosti i bušenje novih istraživačkih bušotina u inozemstvu, ulaganje u EOR projekte na poljima kopnenog dijela Hrvatske i nastavak ostalih razradnih aktivnosti u zemlji, te bušenje novih istražnih bušotina
2.daljnji razvoj rafinerijskog sustava u svrhu proizvodnje visokovrijednih proizvoda u skladu s europskim standardima te povećanja ukupne iskoristivosti kapaciteta
3. Usmjerenost na poboljšanje regionalne tržišne pozicije
4. Revitalizacija i modernizacija maloprodajne mreže u Hrvatskoj, redizajn identiteta benzinskih postaja u cilju povećanja konkurentnosti na domaćem tržištu
5. Provođenje programa učinkovitosti
 
Svjesni smo rizika vezanih za poslovanje, rizika povezanih s općim ekonomskim uvjetima: određenog stupnja političke i gospodarske neizvjesnosti na globalnoj sceni, fluktuacije u cijenama sirove nafte i prirodnog plina, rizika tečaja stranih valuta, neizvjesnosti procjene rezervi ugljikovodika, ovisnost o odlukama o koncesijama, licencama i dozvolama, rizika vezanih za opskrbu sirovom naftom, promjena na tržištu motornih goriva i ostalih rizika.  Kompanija stoga obraća veliku pozornost dugoročnom planiranju i kontinuiranoj učinkovitosti.