YouTube

LUEL i Loživa ulja

LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO- za građanstvo
INA je osigurala značajan broj benzinskih postaja i prodajnih mjesta na području Hrvatske koja tijekom cijele godine prodaju loživo ulje ekstra lako (LUEL). Možete ih pronaći na našoj tražilici benzinskih postaja. Maloprodajnu cijenu loživog ulja (LUEL) naći ćete na stranici s maloprodajnim cijenama. Loživo ulje besplatno dostavljamo za građanstvo, a vrijedi cijena na dan isporuke.


OSTALA LOŽIVA ULJA
Loživo ulje je tekuće gorivo koje se koristi se u malim i velikim energetskim postrojenjima (sustavi grijanja, industrijske energane, termoelektrane i sl.). Prema hrvatskim propisima loživa se ulja dijele u nekoliko skupina prema fizikalno-kemijskim svojstvima i namjeni. INA nudi više vrsta loživih ulja. Loživo ulje lako, srednje i teško nabavljaju se u Ininoj veleprodaji.  
 

 
NAFTNI KOKS I BITUMEN
INA u veleprodaji nudi zeleni naftni koks i kalcinirani naftni koks kao i bitumen. Zeleni koks je energetsko gorivo u ložištima na kruta ili praškasta goriva. Kalcinirani naftni koks svoju primjenu ima u crnoj i obojenoj metalurgiji, industriji aluminija, proizvodnji kalcijeva karbida i ferolegura. Od bitumena INA proizvodi cestograđevne bitumene.