YouTube

Ulaganje u znanje

Cilj naše obrazovne politike ju stvaranje individualne i kolektivne kompetencij. Stoga se razvija strategija obrazovanja kojom INA osigurava najvišu razinu kvalitete znanja i sposobnosti, kako na individualnom planu, tako i na razini kompanije kao cjeline.

Aktivnosti vezane za obrazovanje uključuju:
  • Razvoj i implementaciju programa razvoja kadrova
  • Organizaciju internih treninga
  • Planiranje i izradu programa pripravničkog stažiranja, evaluaciju uspješnosti pripravnika
  • Koordinaciju upućivanja radnika na školovanje uz i/ili iz rada
  • Implementaciua i razvoj talent programa
  • Procjenu i unapređenje organizacijske kulture i vrijednosti
 
U 2010. započeo je program razmjene zaposlenika, čime se zaposlenicima Ine omogućava usavršavanje u tvrtkama iz MOL Grupe, ali isto tako i radnicima iz MOL-a da uče iz Ininih iskustava.
Zaštita intelektualnog vlasništvaU Ini je stvoren, održava se i dalje unapređuje Sustav upravljanja intelektualnim vlasništvom. Zaštita intelektualnog vlasništva provodi se na tržištima na koja tek namjeravamo stići ili na onima na kojima smo već prisutni.

U cilju zaštite Inina identiteta, osiguravamo zaštitu i održavanje patenata, trgovačkih znakova-žigova koji predstavljaju glavninu trgovačkog prometa, te dizajna, vizualnog identiteta benzinskih postaja i svih ostalih prodajnih i uslužnih mjesta u RH i inozemstvu na tržištima za koja postoji poslovni interes ili na onima na kojima smo već prisutni.

Baza kompanijskog znanjaKreirana je i objavljena Baza kompanijskog znanja, kojom smo omogućili da intelektualna snaga zaposlenih bude dostupna bez obzira na vrijeme i lokaciju. Potičemo i nagrađujemo inovativnost.

Tijekom godina Inini djelatnici iznašli su mnoga rješenja i stekli različita znanja. Sve to potrebno je skupiti za generacije koje dolaze te istodobno zaštititi kao vrijedan resurs.

U našoj Bazi kompanijskog znanja nalaze se radovi valorizirani Pravilnikom o intelektualnom vlasništvu u INA, d.d., javno objavljeni radovi, akademski te neobjavljeni radovi kojima je odobren unos u Bazu. Trenutačno se tu nalazi nekoliko stotina radova, a broj se stalno povećava.
Inovativnost u IniU Ini je davno prepoznato da inovativnost kompaniji omogućuje kontinuirani razvoj. Inovativnost pripada u dio procesa sustavnog upravljanja intelektualnim vlasništvom koji je definiran Strategijom upravljanja intelektualnim vlasništvom INA, d.d. u RH i inozemstvu i Pravilnikom o intelektualnom vlasništvu u INA, d.d. Kako sama zaštita intelektualnog vlasništva nema smisla ukoliko se ne provodi i nadzor moguće povrede prava, sam nadzor predstavlja također značajan dio sustavnog upravljanja intelektualnim vlasništvom.

Intelektualnim vlasništvom Ine upravlja se centralizirano s ciljem provođenje konzistentne i efikasne zaštite prava intelektualnog vlasništva. Inovativnost je vidljiva i kroz dugogodišnje sudjelovanje Ine  na izložbama izuma i inovacija u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.