YouTube

Naši zaposlenici

INA je vodeća tvrtka u naftnoj industriji u Hrvatskoj i regiji. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31.12.2014. bio je 12.503. Prosječna bruto plaća u Ini održavala se na razini 30 posto višoj u odnosu na nacionalni prosjek.

Inin uspjeh temelji se na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru. Spoznaja da su ljudi neiscrpni razvojni resurs i kapital, određuje naše poslovno ponašanje, organizacijsku i upravljačku strukturu i sve organizacijske procese. Zbog velikog broja djelatnosti, velik je i raspon profesionalaca zaposlenih u Ini, od tehničkih do trgovačkih područja.

Ina je dobitnik Certifikata Poslodavac Partner koji se dodjeljuje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.  Primarna svrha projekta Certifikat Poslodavac Partner je prepoznavanje i isticanje organizacija koje kvalitetno upravljaju ljudskim resursima te propagiranje i implementacija onih standarda koji dokazano i smisleno unapređuju poslovne rezultate i kvalitetu rada. Ina je, zadovoljivši kriterije Certifikata, zaslužila nositi naziv Poslodavca Partnera te se, na taj način, pridružila kompanijama koje dijele najbolje prakse u upravljanju ljudskim resursima.

Zaposlenici imaju mogućnost otvoreno reći svoje mišljenje: čime su zadovoljni, čime nisu i što se može učiniti kako bi se osiguralo učinkovitije poslovanje kompanije. Komunikacija je moguća od poslovodstva do radnika i obratno, uz poštivanje hijerarhijskog ustroja. Izvori informiranja zaposlenika su Inine tiskovine: INA Glasnik, INA Energija i rafinerijski bilteni, zatim Intranet te sredstva neposredne komunikacije kao što su radni sastanci, forumi zaposlenika, pojedinačni razgovori direktora s radnicima, sastanci s pojedinim interesnim grupama radnika, sa sindikatima i sl. Krajem 2011. godine unutar Sektora upravljanja ljudskim resursima osnovana je Služba za korisnike „Pitaj ljudske resurse“ kako bi Inini zaposlenici mogli brzo i jednostavno dobiti odgovore na niz pitanja vezanih uz radno-pravne odnose, godišnje odmore, plaće i ostala pitanja vezana uz nadležnost Sektora upravljanja ljudskim resursima.

INA svojim radnicima isplaćuje određene naknade i potpore koje su utvrđene Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. Naknade i potpore standardni su dio Kolektivnog ugovora, a dogovorene su u pregovorima između Ine i sindikata. U Ini je 2003. godine osnovano Povjerenstvo za provedbu postupka utvrđivanja prava na pomoć radnicima Ine u slučajevima bolesti i teškog materijalnog stanja. Povjerenstvo je radno tijelo direktora Sektora upravljanja ljudskim resursima, a bavi se pojedinačnim zamolbama radnika za dodjelom pomoći.

Postupak ocjenjivanja radnog učinka radnika provodi se mjesečno. Kriteriji i modeli ocjenjivanja utvrđeni su Pravilnikom o radu. U 2010. godini INA je implementirala sustav upravljanja učinkom (Performance Management System- PMS) za rukovodeće pozicije s ciljem upravljanja i ocjenjivanja doprinosa menadžera strategiji kompanije.