YouTube

Politika nabave

Politika nabave u Ini temelji se na načelima transparentnosti, fleksibilnosti, racionalnosti i poštivanju zakona. INA upravlja procesom nabave na način da razvija obostrano korisne odnose s dobavljačima u cilju stvaranja dodane vrijednosti za obje strane te povećava zadovoljstvo svih sudionika u procesu nabave. U svom poslovanju s vanjskim strankama INA je vođena općim načelima ravnopravnosti za ponuditelja, pravednim i nepristranim postupcima nadmetanja kao i poticanjem tržišnog nadmetanja.
 
Projekt optimizacije nabave/PON Cilj projekta je da se, kroz optimizaciju i povećanje transparentnosti procesa nabave, postigne unapređenje ukupne efikasnosti i konkurentnosti kompanije. INA primjenjuje najsuvremenije pristupe u nabavi.
 
Jedan od takvih su elektronske, on-line, dražbe koje omogućavaju pregovaranje o ponudi u stvarnom vremenu, a ponuđačima osiguravaju punu povjerljivost. INA se ovim novim kanalom s dobavljačima svrstala u društvo tek nekolicine hrvatskih kompanija koje ga koriste. 
 
Nakon optimizacije nabave unutar INA d.d,. fokus je sada premješten na postizanje istih rezultata i u našim ovisnim društvima, odnosno tvrtkama članicama INA Grupe.