YouTube

INA Grupa

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija V. Holjevca 10, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31.12.2014. bio je 12.503. Grupa ima dominantnu ulogu u naftnom biznisu u Hrvatskoj; istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata.

U sljedećoj shemi predstavljena je INA d.d. i neka od društava.

INA MATICA TVRTKE U HRVATSKOJ TVRTKE U INOZEMSTVU

SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

SD Rafinerije i marketing

STSI, Integrirani tehnički servisi d.o.o.

INA BH d.d. Sarajevo

SD Trgovina na malo

INA MAZIVA d.o.o.

INA d.o.o. Beograd

PF Financija

Hostin d.o.o.

PF Korporativnih poslova

PF Korporativnog centra

INA Maloprodajni servisi d.o.o.

Plavi tim d.o.o.
Addriagas S.r.l. Milano