YouTube

Karakterizacija nafte

Prvi naftni esej u INI izrađen je 1977. U periodu od 1977 do 1990. laboratorij  kontinuirano radi na karakterizaciji nafte iz svih dijelova svijeta. Od 2010. do danas izrađeno je preko 100 naftnih eseja sa različitim zahtjevima kupaca.
Služba centralni ispitni laboratorij ima dva sustava za laboratorijsku atmosfersku (eng. Total Boling Point (TBP)) i vakuum destilaciju (eng. Vacuum Potstill). Navedeni sustavi upotrebljavaju se osim za destilaciju nafte u svrhu evaluacije i za destilaciju mješavina dviju ili više nafta te produkata vrelišta iznad 150 °C.

TBP
Destilacijska jedinica kojom se provodi destilacija prema metodi ASTM D2892 ima slijedeće karakteristike:
  • Količina uzorka od 6 l do 14 l ( volumen tikvice 20 l)
  • 15 teorijskih tavana
  • Maksimalna temperatura = 370 °C
  • Mogućnost rezova minimalno svakih 5 °C (do 99 rezova)
  • Dva područja vakuuma
  • Rezove je moguće definirati prema temperaturi ili prema volumenu
 
Vacuum Potstill
Destilacijska jedinica Vacuum Potstill upotrebljava se za destilaciju težih frakcija koje imaju vrelište iznad 150 °C. Destilacija se provodi sukladno metodi ASTM D5236. Destilacijska jedinica ima slijedeće značajke:
  • Volumen uzorka od 2 l do 4 l (volumen tikvice 6 l)
  • Maksimalna temperatura do 550 °C i tlak od 1 do 0,2 mmHg
  • Mogućnost rezova minimalno svakih 5 °C (do 60 rezova)
  • Rezove je moguće definirati prema temperaturi ili prema volumenu
Obje destilacije imaju mogućnost kontrole promjene temperature, tlaka i brzine destilacije.

Obje destilacijske jedinice u potpunosti su automatske i fleksibilne. Prednost je što se podaci s atmosferske i vakuum destilacije mogu spojiti te se dobije jedna destilacijska krivulja uzduž cijelog destilacijskog područja od 15 °C do 550 °C.
 
 
.

Primjer sažetka COA