YouTube

Kontakti CILa

Centrala
 
Telefon           +385 1 2381 448
Fax                 +385 1 2381 398
 
e-mail cil@ina.hr
 
 
Uprava
 
Direktor Centralnog ispitnog laboratorija
dr sc Marko Mužic
mobitel  +385 (91) 497 2313
e-mail marko.muzic@ina.hr
 
 
Adresa

Lovinčićeva 4
HR 10002 Zagreb