YouTube

Centralni ispitni laboratorij – mjesto znanja i kvalitete

Centralni ispitni laboratorij (CIL) kao samostalni laboratorij INA d.d. pruža usluge laboratorijskih  analiza sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, voda, tla i otpada. Posjeduje vrhunsku analitičku opremu i stručne djelatnike koji svaku uslugu mogu napraviti u najkraćem vremenu, pouzdano i kvalitetno. Laboratorij nudi usluge uzorkovanja svih vrsta  proizvoda prema zahtjevima naručitelja. Također izrađuje i stručne ekspertize, razvojno-istraživačke studije vezane uz rješavanje problema te nudi druge intelektualne usluge.
 
CIL u okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja i mjerenja iz područja:
  • nafte i naftnih proizvoda  te sirovina
  • praćenje tijeka tehnoloških operacija i procesa
  • površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda
  • mikrobioloških ispitivanja
  • ekotoksikoloških ispitivanja
  • tla i otpada
  • uzoraka nepoznatog sastava

Od 2002.g akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Potvrda o akreditaciji br.1020) za Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i bio-goriva te uzorkovanje na benzinskim postajama, kao i za ispitivanje voda, otpada, muljeva i tla te uzorkovanje otpadnih voda.

CIL posjeduje ovlaštenja:
  • Ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (podzemnih, površinskih i otpadnih). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta (11. svibnja 2015., Klasa: UP/I-325-01/14-01/04), važeće do 11. svibnja 2025. godine.
  • Ovlaštenje od Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada praćenje stanja okoliša

Kontaktirajte nas s povjerenjem!

Na upite žurno odgovaramo