YouTube

O publikacijama i izdanjima

Od početka svog djelovanja INA objavljuje i različite publikacije: novine, stručne priručnike, knjige, monografije, poslovna izvješća, časopis, rječnike, kataloge, i sl.

Najdužu tradiciju imaju Vjesnik Ine, današnji INA Glasnik, koji izlazi od osnivanja kompanije 1964. godine, te Biblioteka Ine u kojoj se od 1980. godine objavljuju stručna i kulturološka djela, pretežito djelatnika Ine. U toj je biblioteci objavljeno preko stotinu naslova.