YouTube

Projekt optimizacije nabave/PON

INA je u veljači 2010. godine pokrenula Projekt optimizacije nabave. Cilj projekta bio je kroz optimizaciju i povećanje transparentnosti procesa nabave postići unapređenje ukupne efikasnosti i konkurentnosti kompanije.

Željelo se postići značajne uštede u rapidno promjenjivom poslovnom okruženju, institucionalizirati i proširiti nabavni pristup na razini INA Grupe.Prvobitno je PON projekt planiran u tri vala, a četvrti je val dodan kasnije na zahtjev Ininog rukovodstva. U prvi val projekta bila je uključena samo INA, a u kasnijim valovima fokus se proširio na ovisna društva i jedno zajedničko ulaganje.

U razdoblju od četiri godine, koliko je projekt trajao, ostvareni su izvrsni rezultati koji su bili iznad očekivanja. 

Osim financijskih ušteda, značajno je promijenjen koncept i pristup nabavnim procesima. Ostvarena je suradnja s novim dobavljačima, razbili su se monopoli, smanjio se broj izravnih pogodbi, kreativnim i nekonformističkim načinom razmišljanja osporile su se tehničke specifikacije, sklopljeni su konkurentniji ugovori s povoljnijim cijenama, a kao pregovarački alat uvedena je e-aukcija.

PON u brojkama:

• 650 novih potencijalnih dobavljača
• 350 provedenih natječaja
• 650 sklopljenih ugovora
• Više od 55 potpuno revidiranih tehničkih specifikacija
• Više od 100 uključenih tehničkih specijalista