YouTube

INA Glasnik

INA Glasnik počinje izlaziti 1964. godine, dakle sa samim osnivanjem tvrtke, kao Vjesnik Kombinata nafte i plina. Niz godina pojedini dijelovi kompanije objavljivali su i vlastite novine, da bi od 90-ih godina počele izlaziti jedinstvene novine za cijelu Inu, pod današnjim nazivom. Glasnik je danas mjesečnik koji prati važna poslovna događanja u svim dijelovima Ine, a namijenjen je zaposlenicima.