YouTube

Tvrtke u inozemstvu

Tvrtke u inozemstvu u Ininom vlasništvu ili u kojima Ina ima vlasnički udjel
INTERINA d.o.o. LJUBLJANAKotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 (1) 30 09 240, Fax: +386 (1) 43 20 069
E-mail: interina@interina.si
Web: www.interina.si

INA BH d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4b, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (33) 72 39 11, Fax: +387 (33) 71 21 61

INA d.o.o. BEOGRAD Omladinskih brigada 88, V sprat, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 (11) 22 89 226, +381 (11) 22 89 255, Fax: +381 (11) 22 89 256
E-mail: office@inabgd.rs

INA-CRNA GORA d.o.o. PODGORICA Podgorica: Ul. Jovana Popovića - Lipovca br. 24, Blok IX, Crna Gora
Telefon: +382 20 268 253, 268 263, 268 450
Fax: +382 20 268 288
E-mail:  inacg_podgorica@t-com.me
Tivat: Telefon: +382 (32) 66 03 15
Web: www.inacg.me

HOLDINA d.o.o. Sarajevo Azize Šaćirbegović br. 4b, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (33) 72 39 00, Fax: +387 (33) 71 21 61
Web: www.holdina.ba

ADRIAGAS S.r.l. MilanoPiazza del Duomo 17, 20123 CAP Milano, Italy
Telefon: ++39 (2) 72 094 718, Fax: ++39 (2) 22 2267 898


INA – KOSOVO d.o.o.  PRIŠTINADevet Jugovića, (Bardosh), 38000 Priština, Kosovo 
Telefon: +381 (38) 515 811, Fax:  +381 (38) 515 884
E-mail: ina.kos@hotmail.com