YouTube

Domovinski rat (1991. – 1995.) i restrukturiranje Ine do 2000.

Godine 1990. po rezultatima poslovanja INA je već 17 godina zaredom bila najveća tvrtka tadašnje države. Na drugom je mjestu bio novosadski Naftagas, a na trećem sarajevski Energoinvest. Te godine Ina je proizvela milijun tona nafte, 400 000 tona kondenzata, a iz Angole temeljem koncesijskog ugovora dobiveno je oko 200 000 tona nafte. Proizvedeno je 2,7 mlrd. prostornih metara plina. Rafinerije su preradile 6,8 milijuna tona nafte, od čega je na stranom tržištu završilo 750 000 tona. Petrokemija Kutina proizvela je 1,2 milijuna tona gnojiva, a organska petrokemija oko 300 000 tona. Ukupna vanjsko-trgovinska razmjena iznosila je 1,1 mlrd. dolara, od čega se na uvoz odnosilo 896 milijuna. Inin dug prema inozemstvu iznosio je 1,2 mlrd. dolara u čemu su kamate iznosile 459 mil. dolara. Tadašnja Zajednica poduzeća zapošljavala je 36 000 radnika.
 
Važni politički događaji te godine promijenili su izgled dotadašnje države i same Ine. U siječnju je održan 14. Kongres SKJ koji je navijestio početak razlaza dotadašnjih republika, uzrokovan velikosrpskim aspiracijama na svekoliku prevlast. Višestranački Hrvatski sabor konstituiran je 30. svibnja. U Srbiji dolazi do otimačine Inine imovine (poslovnih zgrada, benzinskih postaja, skladišta, financijskih sredstava i ostale infrastrukture). Hrvatski sabor 5. listopada donosi Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA-Industrija nafte kojim prestaje pravna osobnost poduzeća, a sva njihova prava i obveze prenijete su na javno poduzeće. INA je time sačuvana, među inim za zadaće pred kojima se našla cijela država u Domovinskom ratu.

 Već u ratnoj 1991. od 34 naftna polja rade samo 22, s dnevnom proizvodnjom od samo 2 800 tona, umjesto mogućih 4 800 tona. Od 36 000 zaposlenih 6 500 završilo je u postrojbama Hrvatske vojske, u ratu je poginulo 100 djelatnika Ine, a 360 ih je teško stradalo.Tijekom rata Ina je doživjela ogromne štete, od uništavanja rafinerijskih postrojenja u Sisku, otimanja naftnih polja, granatiranja postrojenja, benzinskih postaja…Do 2000. završeno je pravno, poslovno i organizacijsko restrukturiranje Ine s osloncem na temeljne djelatnosti, izuzimanjem iz Ine organske i anorganske petrokemije te ostalih nekompatibilnih djelatnosti.