YouTube

Učlanjenje INA kartica


INA kartica namijenjena je pravnim osobama (tvrtka ili obrt).

Ako ste zainteresirani za pristupanje u članstvo INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite nam na našu adresu: INA, d.d., INA kartica, Avenija V.Holjevca 10, 10020 Zagreb.

Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti na Ininim benzinskim postajama, u Ininom Sektor kartičnog poslovanja u Zagrebu, AV. Holjevca 10 ili preporučujemo download pdf Zahtjeva sa naše web stranice.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

 • motornih goriva, cestarina
 • motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila
 • motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila
 • svih roba i usluga

 

Potrebna dokumentacija:
 

Za tvrtku:

 • preslika Izvatka iz sudskog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)
 • presliku BON-a 1
 • original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana, ovjeren pečatom banke
 • presliku potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa
 • presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
 • izjava koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju (limit) za sve INA kartice izraženu u kunama , popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faksa

 

Za obrt:

 • preslikal Izvatka iz obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)
 • original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana
 • preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa
 • Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana
 • ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite
 • uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole
 • izjavu koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faks

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za INA karticu.

INA kartica zadržava pravo da prilikom sklapanja ugovora po potrebi zatraži i  dodatnu dokumentaciju.