YouTube

Tvrtke u Hrvatskoj

Tvrtke u Hrvatskoj u Ininom vlasništvu ili u kojima Ina ima vlasnički udjel
Crosco, Naftni servisi d.o.o.
Ulica grada Vukovara 18, 10 000 Zagreb
Telefon: (01) 3652 333, fax: (01) 3652 448
E-mail: info@crosco.com
Web: www.crosco.com
STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o.
Lovinčićeva bb, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: (01) 2381 122, fax: (01) 2450 103
E-mail: stsi@stsi.hr
Web: www.stsi.hr
INA MAZIVA d.o.o. 
Radnička cesta 175, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: (01) 2412 000, fax: (01) 2412 250
E-mail: prodaja_inamaziva@ina.hr
HOSTIN d.o.o. Zagreb
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: (01) 4592 210, fax: (01) 4592 924
E-mail: hostin-komerc@ina.hr
Web: www.hostin.hr
Top Računovodstvo Servisi d.o.o.
Adresa: Savska cesta 41
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01/612-3100
E-mail: info-trs@trs.ina.hr
   PETROL d.d. Jurdani
Jurdani bb, 51213 Jurdani
Telefon: (51) 279 221, fax: (51) 279 221
E-mail: petrol@t-com.hr