YouTube

Bioraznolikost

Cilj INA Grupe u 2015. godini je izraditi akcijski plan biološke raznolikosti (BAP), skup aktivnosti koji pomože u očuvanju ili poboljšanju biološke raznolikosti, za sve lokacije INA Grupe koje se nalaze u ekološki osjetljivim područjima ili su u njihovoj blizini.

Tijekom 2014. godine, INA, d.d. je sastavila bazu podataka o svim lokacijama INA Grupe pomoću koje se može procijeniti koje lokacije se nalaze u osjetljivim područjima. Osjetljivo područje je definirano trima pokazateljima: osjetljivo područje zbog bioraznolikosti (geografski i zakonski određeno područje koje je zaštićeno s ciljem očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, uključujući NATURU 2000), kulturološki osjetljivo područje (mjesto koje je zaštićeno zbog svoje kulturne ili rekreativne vrijednost) i vodno osjetljivo područje (područja s liste Ramsarske konvencije i sušna područja). INA, d.d. ima tri lokacije u IPNP koje se nalaze u osjetljivom području zbog bioraznolikosti i vodno osjetljivom području, za koje se planira napraviti BAP tijekom 2015. godine (polja Gola, Kalinovac i Stružec).

U blizini lokacija na kojima poslujemo mogu se naći četiri vrste ugroženih ptica koje su uvrštene u popis Crvene knjige Republike Hrvatske, a to su bijela i crna roda, orao kliktaš i žličarka. Zahvaljujući pravilnim mjerama zaštite i odgovarajućoj organizaciji rada, Inine poslovne aktivnosti nemaju utjecaj na okoliš.