YouTube

Emisije u zrak

Trgovina na malo
Tijekom 2014., u Trgovini na malo, u sklopu kapitalnih rekonstrukcija i modernizacije benzinskih postaja, ugrađeno je 88 sustava za povrat benzinskih para (VRU II), tako da je sada navedeni sustav ugrađen na 165 od ukupno 172 benzinske postaje u Republici Hrvatskoj, na koje ih je potrebno ugraditi.

Rafinerija nafte Sisak
U 2014. godini, u Rafineriji nafte Sisak završena su dva projekta koja će značajno pridonijeti smanjenju emisija u zrak. Instalacijom novih rekompresijskih stanica na bakljama, omogućeno je sakupljanje kiselih plinova bogatih sumporovodikom (H2S) i njihovo usmjeravanje na postrojenje za odsumporavanje (Claus). Značajnom smanjenju emisija sumporovodika u zrak pridonijela je i zamjena dviju koksnih komora novima.

Rafinerija nafte Rijeka
U 2014. prva kategorija kakvoće zraka postignuta je na sve tri imisijske postaje u blizini rafinerije. Rafinerija provodi mjere iz Sanacijskog programa za smanjenje emisija/imisija SO2, poput korištenja ekološki prihvatljivog goriva (prirodni plin), a tu su i mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti kojima se smanjuje potrošnja goriva i također pridonosi smanjenju emisija SO2.
S ciljem smanjenja emisija sumporovodika iz jedinice za vakuum destilaciju, ugrađena je „Sweet-Vac“ jedinica i kompresor s tekućim prstenom kako bi se kiseli plinovi mogli obraditi prije spaljivanja u pećima. Na Energani i pećima atmosferske i vakuum destilacije smanjena je potrošnja loživog ulja za 15% u odnosu na 2013. godinu zbog upotrebe veće količine prirodnog plina kao energenta i smanjene prerade.
Također je nastavljeno provođenje LDAR programa za detekciju i sanaciju mjesta propuštanja fugitivnih emisija uz pomoć termografske kamere. U 2014. mjerenja su provedena na svih pet grupa postrojenja. Izvješća o provedenim mjerenjima služe za planiranje popravaka i/ili zamjene opreme.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz INA Grupe (u tonama)