YouTube

Naša izvješća

INA od 1997. godine objavljuje nefinancijska izvješća, među prvima u Hrvatskoj. Od 2004. godine, uz tek nekoliko drugih hrvatskih tvrtki, objavljujemo Socijalno izvješće sukladno GRI smjernicama. Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju sukladno je G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvješćivanje o zaštiti okoliša. Izvješće za 2014. godinu po prvi puta je objedinjeno s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje važnost održivog razvoja u INA Grupi. 


Izvješće o održivosti
je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini, a pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na,  za INA Grupu, najrelevantnije teme u području održivosti. Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i izvješćuju sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja. Izvještavamo prema GRI G3.1 smjernicama za izvještavanje uz dodatak za sektor naftne i plinske industrije (O&G Sector Supplement).
 
Izvješće o održivom razvoju
Download pdf dokumenta
Integrirano godišnje izvješće za 2015. god.  Preuzmi PDF -4.357 KB
Integrirano godišnje izvješće za 2014. god.  Preuzmi PDF -4.357 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2013. god.  Preuzmi PDF -4.003 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2012. god.  Preuzmi PDF -3.003 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2011. god. Preuzmi PDF - 5.003 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2010. god. Preuzmi PDF - 1.809 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2009. god. Preuzmi PDF - 3.233 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2008. god. Preuzmi PDF  - 3.160 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2007. god.
Preuzmi PDF - 6.323 KB
Izvješće o održivom razvoju za 2006. god. Preuzmi PDF -   4.303 KB
Socijalno izv. 2005.
Preuzmi PDF -   2.939 KB
Ekološko izv. 2005. Preuzmi PDF -   1.440 KB
Socijalno izv. 2004. Preuzmi PDF -   2.489 KB