YouTube

Upravljački pristup

INA ima jasne ciljeve i politiku poslovanja. Upravljanje tvrtkom temelji se na načelima kvalitete i izvrsnosti, a okvir poslovanja na primjeni načela održivog razvoja u svakodnevnom poslovanju, obuhvaćajući ekonomske, društvene i okolišne aspekte. Uprava kompanije je početkom 2000. godine usvojila novu filozofiju upravljanja temeljem koje je razvijen integriran sustav upravljanja poslovanjem (Business Management System).

Inin sustav upravljanja temelji se na:
  •     Pravilima Društva i struke
  •     Relevantnoj zakonskoj regulativi
  •     Zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i drugih
  •     Sustavima HACCP i SAP 2006
  •     Dobrovoljno preuzetim obavezama (UN Global Compact)
U kompaniji se provodi godišnji „screening“ kojim se ocjenjuje trenutna praksa, povećava svijest i održava transparentnost poslovanja .

Upravljačka struktura
  • Glavna skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava
  • Vijeće operativnih direktora

Više o upravljačkoj strukturi Ine pročitajte ovdje.