YouTube

Dijalog

Naši dionici - naši sugovornici
Za održivi razvoj od iznimne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga s pojedincima i grupama unutar i izvan Ine na koje INA svojom djelatnošću i proizvodima može imati ili ima utjecaj i za koje je razumno očekivati da će utjecati na njenu sposobnost da uspješno provede svoje strategije i ciljeve.

U Ini smo identificirali sljedeće skupine dionika: Inini dioničari, zaposlenici, sindikati, tržište kapitala, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri, mediji, udruge građana, kupci, potrošači.

Članice INA Grupe koriste prikladne razine i metode uključenosti ovih skupina, a slijedom promjena u okruženju i sazrijevanjem procesa, mijenjaju se i nadopunjuju metode uključenosti. Odgovori, primjedbe i sugestije prikupljene kroz konzultacije ili dijalog s kreatorima stavova i predstavnicima glavnih interesnih skupina koriste se kao vrijedan izvor informacija tijekom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvješća o održivosti.


   Razina uključenosti          Metode uključenja
Konzultacije
(ograničena dvosmjerna uključenost, INA postavlja pitanja, interesno-utjecajne skupine odgovaraju i obrnuto)
 • Ankete
 • Pojedinačni razgovori
 • Sastanci s odabranim pojedincima/grupama
 • Javni sastanci
 • Savjetodavna tijela
 • Besplatna telefonska linija
Uključenje
(dvosmjerno i višestruko uključenje: rezultat je učenje i s jedne i s druge strane, ali svi sudionici djeluju neovisno)
 • Forumi interesno-utjecajnih skupina
 • Savjetodavni paneli
 • Procesi izgradnje konsenzusa
 • Procesi za zajedničke odluke
 • Programi za dobivanje povratnih informacija na Internetu (forumi za diskusiju itd.)
 • Radionice
Pregovori
(jedna ili više strana uključuju se u razgovor kako bi razmotrili neko pitanje s ciljem postizanja zajedničkog dogovora)
 • Kolektivni pregovori sa sindikatima
 • Pregovori o ugovorima
Suradnja
(dvosmjerno ili višestruko uključenje, zajedničko učenje, donošenje  odluka i aktivnosti)
 • Zajednički projekti
 • Zajednička ulaganja (Joint ventures)
 • Partnerstva
 • Inicijative više interesno-utjecajnih skupina


Naša suradnja i članstva u udrugama
INA je članica UN Global Compacta (UNGC) od 2007. godine, a od 2011. članica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.
 
INA je članica i:
 • EU udruženja naftne industrije (CONCAWE)
 • Observatore Mediterranean de l’Energie (OME)
 • International Gas Union (IGU)
 • SINTEF ( ECCO-European Value for CO2)
 • UNECE Gas Centre
 • Hrvatske gospodarske komore (HGK)
 • Hrvatske udruge poslodavaca (HUP)
 • Zajednice za društveno-odgovorno poslovanje HGK
 • Zajednice za zaštitu okoliša HGK
 • Hrvatskog društva za kvalitetu (HDK)
 • Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD)
 • Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
 • Međunarodne trgovačke komore ICC-a (International Chamber of Commerce) Hrvatska (zaposlenici INA, d.d. su predstavnici Hrvatske u Komisiji za trgovačko pravo i praksu, Komisiji za intelektualno vlasništvo i Komisiji za okoliš i energiju)
   
INA je i stalna sudionica Svjetskoga naftnog kongresa (World Petroleum Congress) i njegova Nacionalnog odbora (National Committee) te Svjetske konferencije za energiju (World Energy Conference). Inini stručnjaci aktivno sudjeluju u radu tijela državne uprave. Inini radnici članovi su nacionalnih i internacionalnih stručnih udruženja i aktivni su sudionici na nacionalnim i internacionalnim kongresima, seminarima, radionicama i drugim skupovima. Inini radnici članovi su upravnih ili nadzornih odbora udruga u kojima svojim djelovanjem sudjeluju u kreiranju politika i donošenju zakonskih propisa.