YouTube

Naši ciljevi

Početkom 2015. godine Uprava Ine usvojila je Politiku zaštite, zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti INA Grupe. Sve makroorganizacijske jedinice, koje imaju potencijalni ili stvarni značajan utjecaj na okoliš, imaju certificirane sustave upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 kao i svoje Politike upravljanja okolišem. Posebna pozornost posvećena je sigurnim i zdravim radnim uvjetima te brizi za okoliš uz primjenu načela predostrožnosti i racionalnog gospodarenja čime se stvaraju temelji za ostvarenje načela održivog razvoja.
Naši su ciljevi:
 • smanjiti na racionalno prihvatljivu razinu rizike zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji proizlaze iz korištenja tehnologije, naših operacija i korištenja naših proizvoda
 •  povećati upotrebu obnovljivih izvora energije u interesu racionalnog korištenja energetskih izvora i smanjenja emisija stakleničkih plinova
 •  očuvati prirodne vrijednosti
 •  pristupiti sanaciji okolišnih obveza koje su rezultat operacija iz prošlosti
 •  promicati razvoj proaktivne kulture na području zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša
 • stalno poboljšavati učinak na području zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša
 • izbjeći nesreće na radu, profesionalna oboljenja te slučajeve požara i onečišćenja okoliša
 • poštivati zakonsku regulativu
 • aktivno sudjelovati u svim zakonodavnim procesima sudjelovanjem u radu stručnih organizacija
 • prednost davati dobavljačima koji u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljavaju zahtjeve naše Politike zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša
 • održavati otvorenu komunikaciju sa svim sudionicima u procesu zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša i zainteresiranom javnošću

 

Priručnik sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i zaštitom okoliša uveden je kako bi se pružile konceptualne smjernice za menadžere o ugradnji načela zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša u poslovanje, a opisuju osnovne elemente funkcija zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša i sustav upravljanja.

Središnji Sektor održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša pokriva i koordinira sve poslovne aktivnosti zaštite zdravlja, sigurnosti i zaštite okoliša te zastupa INA Grupu u pitanjima koja se na to odnose.


Za sve dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte nas na e-mail: okolis.zdravlje-sigurnost@ina.hr