YouTube

B

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   NJ   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž   

Bar - (oznaka: bar), jedinica za tlak; izvan međunarodnog sustava jedinica SI, ali iznimno dozvoljena za uporabu; odgovara veličini 100 000 (105) Pa (paskala) približno odgovara jednoj tehničkoj atmosferi (at), tj. tlaku vodenog stupca visine 10 metara (m).

Barel -engleski: barrel (bačva), mjera za tekućinu, zapremine 159 litara (l).

Bazno ulje - derivat dobiven preradom sirove nafte iz kojeg se doradom dobivaju motorna druga ulja te masti.

Bentonit - glinovita stijena (vrsta gline) od koje se miješanjem s vodom izrađuje isplaka za bušenje

Benzini - derivati prerade sirove nafte, izdvajaju se na temperaturama prerade 70 – 185 oC, sirovina za daljnju rafinerijsku i kemijsku preradu; doradom se dobivaju motorni benzini, goriva za motore s unutrašnjim izgaranjem; kao primarni ili bazni benzin koristi se kao sirovina u petrokemijskoj industriji.

Bilančne zalihe - (rezerve), količine otkrivenih mineralnih sirovina koje se mogu isplativo izvaditi iz ležišta; količine nafte, prirodnog plina i plinskog kondenzata koje se mogu isplativo proizvesti iz ležišta primjenom dostupnih tehničko-tehnoloških postupaka

Bitumen - prirodni bitumen je neispareni ostatak nafte u podzemlju ili na površini; kod prerade sirove nafte to je najteži derivat kod prerade nafte.

Bušaće postrojenje - postrojenje za izradu dubokih bušotina

Bušaći toranj - visoka čelična rešetkasta konstrukcija, dio bušaćeg postrojenja pomoću kojeg se izrađuje bušotina

Bušotina - rupa izrađena u tlu i podzemlju bušenjem; geotehnički ili rudarski objekt koji služi za istraživanje i dobivanje mineralnih sirovina, vode, istraživanje tla u različite svrhe i sl.

Butan - plinoviti ugljikovodik (C4H10), sastavni dio smjese prirodnog plina i rafinerijskih plinova, dobiva se preradom prirodnog plina i sirove nafte; ukapljen pod tlakomobično u smjesi propan/butan (UNP) koristi se najviše kao energent.