YouTube

Ukapljeni naftni plin - UNP

Ekološki energent
UNP kao energent ima izuzetna ekološka svojstva. Direktnim izgaranjem bez dima, pepela, čađe, neugodnih mirisa te bez sumpornih spojeva, ekološki je prihvatljiviji od ostalih fosilna goriva (osim prirodnog plina). Njegovom se uporabom smanjuje pojava kiselih kiša, a doprinosi i ublažavanju klimatskih promjena uopće. Stoga supstitucija tzv. „neekoloških energenata” UNP-om, pogotovo kod industrijskih potrošača, postaje sve više, ne samo trend, nego i potreba.

Svojstva komercijalnog UNP-a
Komercijalni propan-butan plin je smjesa bez boje, okusa i mirisa. Kod atmosferskog tlaka i normalne temperature, propan-butan je u plinovitom stanju. Teži je otprilike dva puta od zraka (pada na tlo), za uporabu je ODORIZIRAN najčešće etil merkaptanom, da bi se njegova prisutnost u zraku mogla osjetiti njuhom. Nije otrovan, ali kod prevelike koncentracije smanjuje količine kisika u prostoriji.
Zbog lakše uporabe i transporta ukapljuje se pod povećanim tlakom u posebne posude (boce ili spremnici).
Pročišćeni UNP se NE ODORIZIRA odoransom i kao takav njegova se prisutnost u zraku NE MOŽE osjetiti njuhom. Koristi se za specijalne potrebe kemijske industrije, u proizvodnji plastičnih masa, laboratorijima, bolnicama, veterinarskim stanicama ...
Zbog različitog napona para i procesa tehnologije postoji mogućnost da se na zahtjev kupca dostavi pročišćeni propan i pročišćeni butan u plinskim bocama, malim spremnicima do 5 m3 i spremnicima većeg kapaciteta.